Nhân viên kinh doanh bất động sản tại công ty sẽ có mức lương cơ bản + hoa hồng 69% trở lên (tùy theo năng lực của bạn)